Úvod

Dar múdrosti
Dar rozumu
Dar rady
Dar sily
Dar umenia
Dar zbožnosti
Dar bázne Božej


Späť na hlavnú stránkuZobrať domov? (33 kB)