Všetkým návštevníkom našej stránky oznamujeme, že náš knižný trh obohatila nová publikácia: Homílie- Liturgický rok A, ktorej autorom je vdp. Ján Adamus.
Publikácia obsahuje homílie na nedele a niektoré slávnosti liturgického roka A. Nájdete ju v predajniach Spolku sv. Vojtecha.