Všetkým návštevníkom našej stránky oznamujeme, že náš knižný trh obohatila nová publikácia: Homílie- Liturgický rok C, ktorej autorom je vdp. Ján Adamus.
Publikácia obsahuje homílie na nedele a niektoré slávnosti liturgického roka C. Nájdete ju v predajniach Spolku sv. Vojtecha.