Archív nedeľných čítaní a homílií

 Adventné a Vianočné obdobie (rok C)   Obdobie "cez rok C"   Pôstne a Veľkonočné obdobie (rok C)   Obdobie "cez rok C"   Adventné a Vianočné obdobie (rok A)   Obdobie "cez rok A"   Pôstne a Veľkonočné obdobie (rok A)   Obdobie "cez rok A"   Adventné a Vianočné obdobie (rok B)   Obdobie "cez rok B"   Pôstne a Veľkonočné obdobie (rok B)   Obdobie "cez rok B"   Adventné a Vianočné obdobie (rok C)   Obdobie "cez rok C"   Pôstne a Veľkonočné obdobie (rok C)   Obdobie "cez rok C"   Adventné a Vianočné obdobie (rok A) 
1. adventná nedeľa "C"
2. adventná nedeľa "C"
3. adventná nedeľa "C"
4. adventná nedeľa "C"
Narodenie Pána "C"
Sviatok Svätej rodiny "C"
Krst Pána "C"
2. nedeľa "C"
3. nedeľa "C"
4. nedeľa "C"
5. nedeľa "C"
6. nedeľa "C"
7. nedeľa "C"
1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Kvetná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
3. veľkonočná nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
6. veľkonočná nedeľa
7. veľkonočná nedeľa
Svätodušná nedeľa
Sviatok Najsvätejšej Trojice
10. nedeľa "C"
11. nedeľa "C"
12. nedeľa "C"
13. nedeľa "C"
14. nedeľa "C"
15. nedeľa "C"
16. nedeľa "C"
17. nedeľa "C"
18. nedeľa "C"
19. nedeľa "C"
20. nedeľa "C"
21. nedeľa "C"
22. nedeľa "C"
23. nedeľa "C"
24. nedeľa "C"
25. nedeľa "C"
26. nedeľa "C"
27. nedeľa "C"
28. nedeľa "C"
29. nedeľa "C"
30. nedeľa "C"
31. nedeľa "C"
32. nedeľa "C"
33. nedeľa "C"
34. nedeľa "C"
1. adventná nedeľa "A"
2. adventná nedeľa "A"
3. adventná nedeľa "A"
4. adventná nedeľa "A"
Narodenie Pána "A"
Sviatok Svätej rodiny "A"
Zjavenie Pána "A"
1. nedeľa "A"
2. nedeľa "A"
3. nedeľa "A"
4. nedeľa "A"
1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Kvetná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
3. veľkonočná nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
6. veľkonočná nedeľa
7. veľkonočná nedeľa
Svätodušná nedeľa
Sviatok Najsvätejšej Trojice
8. nedeľa "A"
9. nedeľa "A"
10. nedeľa "A"
11. nedeľa "A"
12. nedeľa "A"
13. nedeľa "A"
14. nedeľa "A"
15. nedeľa "A"
16. nedeľa "A"
17. nedeľa "A"
18. nedeľa "A"
19. nedeľa "A"
20. nedeľa "A"
21. nedeľa "A"
22. nedeľa "A"
23. nedeľa "A"
24. nedeľa "A"
25. nedeľa "A"
26. nedeľa "A"
27. nedeľa "A"
28. nedeľa "A"
29. nedeľa "A"
30. nedeľa "A"
31. nedeľa "A"
32. nedeľa "A"
33. nedeľa "A"
34. nedeľa "A"
1. adventná nedeľa "B"
2. adventná nedeľa "B"
3. adventná nedeľa "B"
4. adventná nedeľa "B"
Narodenie Pána "B"
Sviatok Svätej Rodiny "B"
2. nedeľa po Narodení Pána
Krst Pána "B"
2. nedeľa "B"
3. nedeľa "B"
4. nedeľa "B"
5. nedeľa "B"
6. nedeľa "B"
7. nedeľa "B"
1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Kvetná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
3. veľkonočná nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
6. veľkonočná nedeľa
Svätodušná nedeľa
Sviatok Najsvätejšej Trojice
11. nedeľa "B"
12. nedeľa "B"
13. nedeľa "B"
14. nedeľa "B"
15. nedeľa "B"
16. nedeľa "B"
17. nedeľa "B"
18. nedeľa "B"
19. nedeľa "B"
20. nedeľa "B"
21. nedeľa "B"
22. nedeľa "B"
23. nedeľa "B"
24. nedeľa "B"
25. nedeľa "B"
26. nedeľa "B"
27. nedeľa "B"
28. nedeľa "B"
29. nedeľa "B"
30. nedeľa "B"
31. nedeľa "B"
32. nedeľa "B"
33. nedeľa "B"
34. nedeľa "B"
1. adventná nedeľa "C"
2. adventná nedeľa "C"
3. adventná nedeľa "C"
4. adventná nedeľa "C"
Narodenie Pána "C"
Svätá rodina"C"
2. nedeľa po narodení Pána
1. nedeľa "C"
2. nedeľa "C"
3. nedeľa "C"
4. nedeľa "C"
5. nedeľa "C"
6. nedeľa "C"
1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Kvetná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
3. veľkonočná nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
6. veľkonočná nedeľa
7. veľkonočná nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
10. nedeľa "C"
11. nedeľa "C"
12. nedeľa "C"
13. nedeľa "C"
14. nedeľa "C"
15. nedeľa "C"
16. nedeľa "C"
17. nedeľa "C"
18. nedeľa "C"
19. nedeľa "C"
20. nedeľa "C"
21. nedeľa "C"
22. nedeľa "C"
23. nedeľa "C"
24. nedeľa "C"
25. nedeľa "C"
26. nedeľa "C"
27. nedeľa "C"
28. nedeľa "C"
29. nedeľa "C"
30. nedeľa "C"
31. nedeľa "C"
32. nedeľa "C"
33. nedeľa "C"
34. nedeľa "C"
1. adventná nedeľa "A"
2. adventná nedeľa "A"
3. adventná nedeľa "A"
4. adventná nedeľa "A"


Archív starších kázní

V archíve sú k dispozícii homílie k týmto úryvkom Sv. Písma:

 Evanjelium podľa sv. Marka   Evanjelium podľa sv. Matúša   Evanjelium podľa sv. Lukáša   Evanjelium podľa sv. Jána   iné 
Mk 1, 1- 8
Mk 1, 1- 8
Mk 1, 1- 8
Mk 1, 7- 11
Mk 1, 7- 11
Mk 1, 12- 15
Mk 1, 12- 15
Mk 1, 12- 15
Mk 1, 14- 20
Mk 1, 14- 20
Mk 1, 14- 20
Mk 1, 21- 28
Mk 1, 21- 28
Mk 1, 29- 39
Mk 1, 29- 39
Mk 1, 29- 39
Mk 1, 40- 45
Mk 1, 40- 45
Mk 2, 1- 12
Mk 2, 1- 12
Mk 2, 1- 12
Mk 2, 18- 22
Mk 2, 18- 22
Mk 4, 26- 34
Mk 4, 26- 34
Mk 4, 35- 41
Mk 4, 35- 41
Mk 4, 35- 41
Mk 5, 21- 43
Mk 5, 21- 43
Mk 6, 1- 6
Mk 6, 7- 13
Mk 6, 7- 13
Mk 6, 30- 34
Mk 7, 1 – 8. 14 – 15. 21 – 23
Mk 7, 1 – 8. 14 – 15. 21 – 23
Mk 7, 31- 37
Mk 7, 31- 37
Mk 8, 27- 35
Mk 8, 27- 35
Mk 9, 2- 10
Mk 9, 2- 10
Mk 9, 2- 10
Mk 9, 2- 10
Mk 9, 30- 37
Mk 9, 30- 37
Mk 9, 30- 37
Mk 9, 38– 43. 45. 47– 48
Mk 9, 38– 43. 45. 47– 48
Mk 9, 38– 43. 45. 47– 48
Mk 9, 38– 43. 45. 47– 48
Mk 10, 2– 12
Mk 10, 2– 12
Mk 10, 2– 12
Mk 10, 2– 12
Mk 10, 17– 27
Mk 10, 17– 27
Mk 10, 17– 27
Mk 10, 17– 27
Mk 10, 42- 45
Mk 10, 35- 45
Mk 10, 35- 45
Mk 10, 35- 45
Mk 10, 46- 52
Mk 10, 46- 52
Mk 10, 46- 52
Mk 10, 46- 52
Mk 12, 28b- 34
Mk 12, 41- 44
Mk 12, 41- 44
Mk 13, 24- 32
Mk 13, 24- 32
Mk 13, 24- 32
Mk 15, 1- 39
Mk 15, 1- 39
Mk 15, 1- 39
Mk 16, 1- 8
Mt 1, 7- 11
Mt 1, 18- 24
Mt 1, 18- 24
Mt 1, 18- 24
Mt 1, 18- 24
Mt 2, 1- 12
Mt 2, 1- 12
Mt 2, 1- 12
Mt 2, 1- 12
Mt 2, 13- 15. 19- 23
Mt 2, 13- 15. 19- 23
Mt 3, 1- 12
Mt 3, 1- 12
Mt 3, 1- 12
Mt 3, 1- 12
Mt 3, 13- 17
Mt 3, 13- 17
Mt 3, 13- 17
Mt 4, 1- 11
Mt 4, 1- 11
Mt 4, 1- 11
Mt 4, 12- 23
Mt 4, 12- 23
Mt 5, 1- 12a
Mt 5, 1- 12a
Mt 5, 1- 12a
Mt 5, 1- 12a
Mt 5, 13- 16
Mt 5, 13- 16
Mt 6, 1- 6
Mt 6, 24- 34
Mt 7, 21- 27
Mt 7, 21- 27
Mt 9, 9- 13
Mt 9, 9- 13
Mt 9, 36- 10, 8
Mt 9, 36- 10, 8
Mt 9, 36- 10, 8
Mt 10, 26- 33
Mt 10, 26- 33
Mt 10, 26- 33
Mt 10, 37- 42
Mt 10, 37- 42
Mt 11, 2- 11
Mt 11, 2- 11
Mt 11, 2- 11
Mt 11, 2- 11
Mt 11, 25- 30
Mt 11, 25- 30
Mt 13, 1- 23
Mt 13, 1- 23
Mt 13, 24- 43
Mt 13, 24- 43
Mt 13, 44- 52
Mt 13, 44- 52
Mt 14, 13- 21
Mt 14, 13- 21
Mt 14, 13- 21
Mt 14, 22- 33
Mt 14, 22- 33
Mt 14, 22- 33
Mt 15, 21- 28
Mt 15, 21- 28
Mt 15, 21- 28
Mt 16, 13- 19
Mt 16, 13- 19
Mt 16, 13- 20
Mt 16, 13- 20
Mt 16, 13- 20
Mt 16, 21- 27
Mt 16, 21- 27
Mt 16, 21- 27
Mt 17, 1- 9
Mt 17, 1- 9
Mt 17, 1- 9
Mt 18, 15- 20
Mt 20, 1- 16
Mt 20, 1- 16
Mt 21, 28- 32
Mt 21, 28- 32
Mt 21, 28- 32
Mt 21, 33- 43
Mt 21, 33- 43
Mt 21, 33- 43
Mt 22, 1- 14
Mt 22, 1- 14
Mt 22, 1- 14
Mt 22, 15- 21
Mt 22, 15- 21
Mt 22, 15- 21
Mt 22, 34- 40
Mt 22, 34- 40
Mt 22, 34- 40
Mt 23, 1- 12
Mt 23, 1- 12
Mt 24, 37- 44
Mt 25, 1- 13
Mt 25, 1- 13
Mt 25, 14- 30
Mt 25, 14- 30
Mt 25, 14- 30
Mt 25, 31- 46
Mt 25, 31- 46
Mt 25, 31- 46
Mt 26, 14- 27, 66
Mt 27, 11- 54
Mt 28, 16- 20
Mt 28, 16- 20
Mt 28, 16- 20
Mt 28, 16- 20
Lk 1, 1- 4; 4, 14- 21
Lk 1, 1- 4; 4, 14- 21
Lk 1, 26- 38
Lk 1, 26- 38
Lk 1, 39- 45
Lk 1, 39- 45
Lk 1, 39- 45
Lk 1, 39- 45
Lk 1, 39- 56
Lk 1, 39- 56
Lk 1, 57- 66. 80
Lk 1, 57- 66. 80
Lk 2, 1- 14
Lk 2, 1- 14
Lk 2, 1- 14
Lk 2, 1- 14
Lk 2, 1- 14
Lk 1, 39- 45
Lk 2, 13- 15. 19- 23
Lk 2, 15- 20
Lk 2, 15- 20
Lk 2, 15- 20
Lk 2, 16- 21
Lk 2, 16- 21
Lk 2, 22- 32
Lk 2, 22. 39- 40
Lk 2, 41- 52
Lk 2, 41- 52
Lk 2, 41- 52
Lk 2, 41- 52
Lk 3, 1- 6
Lk 3, 1- 6
Lk 3, 1- 6
Lk 3, 1- 6
Lk 3, 10-18
Lk 3, 10-18
Lk 3, 15- 16, 21- 22
Lk 3, 15- 16, 21- 22
Lk 3, 15- 16, 21- 22
Lk 3, 15- 16, 21- 22
Lk 4, 1- 13
Lk 4, 1- 13
Lk 4, 1- 13
Lk 4, 21- 30
Lk 4, 21- 30
Lk 4, 21- 30
Lk 4, 21- 30
Lk 5, 1- 11
Lk 5, 1- 11
Lk 5, 1- 11
Lk 6, 17. 20- 26
Lk 6, 17. 20- 26
Lk 6, 17. 20- 26
Lk 6, 17. 20- 26
Lk 6, 27- 38
Lk 6, 27- 38
Lk 6, 27- 38
Lk 6, 39– 45
Lk 7, 36- 50
Lk 7, 36- 50
Lk 7, 36- 50
Lk 7, 11- 17
Lk 9, 18- 24
Lk 9, 28b- 36
Lk 9, 28b- 36
Lk 9, 28b- 36
Lk 9, 18- 34
Lk 9, 51- 62
Lk 9, 51- 62
Lk 9, 51- 62
Lk 10, 1- 9
Lk 10, 1- 12. 17- 20
Lk 10, 1- 12. 17- 20
Lk 10, 25- 37
Lk 10, 25- 37
Lk 10, 38- 42
Lk 10, 38- 42
Lk 11, 1- 13
Lk 11, 1- 13
Lk 11, 1- 13
Lk 12, 13- 21
Lk 12, 13- 21
Lk 12, 13- 21
Lk 12, 13- 21
Lk 12, 35- 40
Lk 12, 35- 40
Lk 12, 35- 40
Lk 12, 32- 48
Lk 12, 49- 53
Lk 12, 49- 53
Lk 13, 1- 9
Lk 13, 1- 9
Lk 13, 1- 9
Lk 13, 22- 30
Lk 13, 22- 30
Lk 13, 22- 30
Lk 13, 22- 30
Lk 14, 1. 7- 14
Lk 14, 1. 7- 14
Lk 14, 1. 7- 14
Lk 14, 1. 7- 14
Lk 14, 25- 33
Lk 14, 25- 33
Lk 14, 25- 33
Lk 14, 25- 33
Lk 15, 1- 10
Lk 15, 1- 10
Lk 15, 1- 10
Lk 15, 1- 10
Lk 15, 1- 3. 11- 32
Lk 15, 1- 3. 11- 32
Lk 15, 1- 3. 11- 32
Lk 16, 1- 13
Lk 16, 1- 13
Lk 16, 1- 13
Lk 16, 1- 13
Lk 16, 19- 31
Lk 16, 19- 31
Lk 16, 19- 31
Lk 16, 19- 31
Lk 17, 5- 10
Lk 17, 5- 10
Lk 17, 5- 10
Lk 17, 11- 19
Lk 17, 11- 19
Lk 17, 11- 19
Lk 17, 11- 19
Lk 18, 1- 8
Lk 18, 1- 8
Lk 18, 1- 8
Lk 18, 1- 8
Lk 18, 9- 14
Lk 18, 9- 14
Lk 18, 9- 14
Lk 18, 9- 14
Lk 19, 1- 10
Lk 19, 1- 10
Lk 19, 1- 10
Lk 19, 1- 10
Lk 20, 27- 38
Lk 20, 27- 38
Lk 20, 27- 38
Lk 21, 5- 19
Lk 21, 5- 19
Lk 21, 5- 19
Lk 21, 25- 28. 34- 36
Lk 21, 25- 28. 34- 36
Lk 23, 1- 49
Lk 23, 1- 49
Lk 23, 1- 49
Lk 23, 35- 43
Lk 23, 35- 43
Lk 23, 35- 43
Lk 23, 35- 43
Lk 24, 13- 35
Lk 24, 13- 35
Lk 24, 13- 35
Lk 24, 35- 48
Lk 24, 35- 48
Jn 1, 1- 18
Jn 1, 1- 18
Jn 1, 1- 18
Jn 1, 1- 18
Jn 1, 6– 8. 19– 28
Jn 1, 6- 8. 19- 28
Jn 1, 6- 8. 19- 28á
Jn 1, 29- 34
Jn 1, 29- 34
Jn 1, 29- 34
Jn 1, 35- 42
Jn 1, 35- 42
Jn 2, 1- 11
Jn 2, 1- 11
Jn 2, 1- 11
Jn 2, 1- 11
Jn 2, 12- 25
Jn 2, 13- 25
Jn 2, 13- 25
Jn 2, 13- 22
Jn 2, 13- 22
Jn 3, 13- 17
Jn 3, 14- 21
Jn 3, 16- 18
Jn 3, 16- 18
Jn 3, 14- 21
Jn 4, 5– 15. 19b– 26. 39a. 40– 42
Jn 4, 5– 15. 19b– 26. 39a. 40– 42
Jn 4, 5- 42
Jn 6, 1- 15
Jn 6, 1- 15
Jn 6, 24- 35
Jn 6, 41- 51
Jn 6, 41- 51
Jn 6, 51- 58
Jn 6, 51- 58
Jn 6, 51- 58
Jn 6, 51- 58
Jn 6, 55- 57
Jn 6, 60- 69
Jn 6, 60- 69
Jn 8, 1- 11
Jn 8, 1- 11
Jn 9, 1. 6– 9. 13– 17. 34– 38
Jn 9, 1. 6– 9. 13– 17. 34– 38
Jn 9, 1. 6– 9. 13– 17. 34– 38
Jn 10, 1- 10
Jn 10, 1- 10
Jn 10, 1- 10
Jn 10, 11- 18
Jn 10, 11- 18
Jn 10, 11- 18
Jn 10, 27- 30
Jn 10, 27- 30
Jn 10, 27- 30
Jn 10, 27- 30
Jn 11, 1- 11a
Jn 11, 1- 11a
Jn 11, 3– 7. 17. 20– 27. 33b– 45
Jn 11, 3– 7. 17. 20– 27. 33b– 45
Jn 11, 3– 7. 17. 20– 27. 33b– 45
Jn 12, 20- 33
Jn 12, 20- 33
Jn 12, 20- 33
Jn 13, 31- 33a. 34-35
Jn 13, 31- 33a. 34-35
Jn 13, 31- 33a. 34-35
Jn 13, 31- 33a. 34-35
Jn 14, 1- 12
Jn 14, 1- 12
Jn 14, 1- 12
Jn 14, 15- 21
Jn 14, 15- 21
Jn 14, 15- 21
Jn 14, 23- 29
Jn 14, 23- 29
Jn 15, 1- 8
Jn 15, 1- 8
Jn 15, 1- 8
Jn 15, 9- 17
Jn 15, 9- 17
Jn 15, 9- 17
Jn 15, 26- 27; 16, 12- 15
Jn 15, 26- 27; 16, 12- 15
Jn 15, 26- 27; 16, 12- 15
Jn 16, 12- 15
Jn 16, 12- 15
Jn 16, 12- 15
Jn 17, 1- 11a
Jn 17, 20- 26
Jn 17, 20- 26
Jn 17, 20- 26
Jn 17, 20- 26
Jn 18, 33b- 37
Jn 18, 33b- 37
Jn 18, 33b- 37
Jn 18, 33b- 37
Jn 19, 25- 27
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 1- 9
Jn 20, 19- 23
Jn 20, 19- 23
Jn 20, 19- 23
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 20, 19- 31
Jn 21, 1- 14
Sk 2, 1-11
Sk 2, 1-11
Sk 2, 1-11
Sk 2, 1-11
Sk 6, 8 – 10; 7, 54 – 60
Sir 24, 1- 2. 12- 16
Sof 3, 14 – 18a
1 Kor 1, 1 – 15
1 Kor 6, 13c- 15a. 17- 20
1 Kor 10, 31- 11, 1
1 Kor 12, 12- 30
Rim 10, 8- 13
Flp 4, 4- 7
Flp 3, 17- 4, 1
Ž 137, 1- 2. 3. 4- 5. 6