Archív nedeľných čítaní a homílií

 Obdobie "cez rok B"   Adventné a Vianočné obdobie (rok C)   Obdobie "cez rok C"   Pôstne a Veľkonočné obdobie (rok C)   Obdobie "cez rok C"   Adventné a Vianočné obdobie (rok A)   Obdobie "cez rok A"   Pôstne a Veľkonočné obdobie (rok A)   Obdobie "cez rok A"   Adventné a Vianočné obdobie (rok B)   Obdobie "cez rok B"   Pôstne a Veľkonočné obdobie (rok B)   Obdobie "cez rok B" 
26. nedeľa "B"
27. nedeľa "B"
28. nedeľa "B"
29. nedeľa "B"
30. nedeľa "B"
31. nedeľa "B"
32. nedeľa "B"
33. nedeľa "B"
34. nedeľa "B"
1. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
4. adventná nedeľa
Slávnosť Narodenia Pána
Nedeľa Svätej rodiny
Nový rok- Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Krst Krista Pána "C"
2. nedeľa "C"
3. nedeľa "C"
4. nedeľa "C"
5. nedeľa "C"
6. nedeľa "C"
7. nedeľa "C"
8. nedeľa "C"
1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Kvetná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
3. veľkonočná nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
6. veľkonočná nedeľa
7. veľkonočná nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
Sviatok Najsvätejšej Trojice"C"
11. nedeľa "C"
12. nedeľa "C"
13. nedeľa "C"
14. nedeľa "C"
15. nedeľa "C"
16. nedeľa "C"
17. nedeľa "C"
18. nedeľa "C"
19. nedeľa "C"
20. nedeľa "C"
21. nedeľa "C"
22. nedeľa "C"
23. nedeľa "C"
24. nedeľa "C"
25. nedeľa "C"
26. nedeľa "C"
27. nedeľa "C"
28. nedeľa "C"
29. nedeľa "C"
30. nedeľa "C"
31. nedeľa "C"
32. nedeľa "C"
33. nedeľa "C"
34. nedeľa "C"
1. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
4. adventná nedeľa
Sviatok Svätej rodiny
Sviatok Zjavenia Pána
Krst Krista Pána "A"
2. nedeľa "A"
3. nedeľa "A"
4. nedeľa "A"
5. nedeľa "A"
1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Kvetná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
3. veľkonočná nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
6. veľkonočná nedeľa
7. veľkonočná nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
Sviatok Najsvätejšej Trojice "A"
9. nedeľa "A"
10. nedeľa "A"
11. nedeľa "A"
12. nedeľa "A"
13. nedeľa "A"
14. nedeľa "A"
15. nedeľa "A"
16. nedeľa "A"
17. nedeľa "A"
18. nedeľa "A"
19. nedeľa "A"
20. nedeľa "A"
21. nedeľa "A"
22. nedeľa "A"
23. nedeľa "A"
24. nedeľa "A"
25. nedeľa "A"
26. nedeľa "A"
27. nedeľa "A"
28. nedeľa "A"
29. nedeľa "A"
30. nedeľa "A"
31. nedeľa "A"
32. nedeľa "A"
33. nedeľa "A"
34. nedeľa "A"
1. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
4. adventná nedeľa
Slávnosť Narodenia Pána
Sviatok Svätej rodiny
Nový rok- Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
2. nedeľa po narodení Pána
Sviatok Zjavenia Pána
Krst Pána
2. nedeľa "B"
3. nedeľa "B"
4. nedeľa "B"
5. nedeľa "B"
6. nedeľa "B"
7. nedeľa "B"
8. nedeľa "B"
1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Kvetná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
3. veľkonočná nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
6. veľkonočná nedeľa
7. veľkonočná nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
Sviatok Najsvätejšej Trojice "B"
12. nedeľa "B"
Slávnosť Sv. Petra a Pavla
14. nedeľa "B"
15. nedeľa "B"
16. nedeľa "B"
17. nedeľa "B"
18. nedeľa "B"
19. nedeľa "B"
20. nedeľa "B"
21. nedeľa "B"
22. nedeľa "B"
23. nedeľa "B"
24. nedeľa "B"
25. nedeľa "B"
26. nedeľa "B"
27. nedeľa "B"
28. nedeľa "B"
29. nedeľa "B"
30. nedeľa "B"
31. nedeľa "B"
32. nedeľa "B"
33. nedeľa "B"
34. nedeľa "B"