Archív Nedelných cítaní a homílií

3. velkonocná nedela- rok "C"


     Ježiš sa znova zjavil uceníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho uceníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem lovit ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na lod. Ale tej noci nechytili nic. Ked sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale uceníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte nieco na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite siet z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnut. Uceník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len co Šimon Peter pocul, že je to Pán, pripásal si šaty – bol totiž nahý – a skocil do mora. Ostatní uceníci prišli na lodi, lebo neboli daleko od brehu, len asi dvesto laktov a siet s rybami tahali za sebou.
     Ked vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, co ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh siet plnú velkých rýb. Bolo ich stopätdesiattri. A hoci ich bolo tolko, siet sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Podte jest!“ A nik z uceníkov sa ho neodvážil spýtat: „Kto si?“ lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš uceníkom zjavil už tretí raz od svojho zmrtvychvstania.


Jn 21, 1- 14