Archív Nedeľných čítaní a homílií

5. nedeľa v období „cez rok“ – rok C


     Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom s a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.
     Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.


1 Kor 1, 1- 15

Myšlienky k homílii diakona Juraja Valúšeka

     V dnešných časoch sú veľmi populárne bulvárne správy. Ľudia sa škodoradostne zaujímajú, kto koho opustil, zradil, kto čo kedy ukradol, koho oklamal, kto sa kedy pred kým strápnil a podobne. Ako keby nás už nezaujímali dobré a povzbudivé udalosti, ale len škodoradostné ohováranie a osočovanie. A táto tendencia zasahuje už i do náboženského života. Ľudí veľmi priťahujú správy o Ježišovi, ktoré šíria pochybní spisovatelia. V ich dielach bol Ježiš len obyčajný človek, možno naivný rojko, revolucionár a kadečo iné. A mnohí, aj veriaci, sa radi nechajú týmito fámami ovplyvniť.
     V dnešných časoch sú veľmi populárne bulvárne správy. Ľudia sa škodoradostne zaujímajú, kto koho opustil, zradil, kto čo kedy ukradol, koho oklamal, kto sa kedy pred kým strápnil a podobne. Ako keby nás už nezaujímali dobré a povzbudivé udalosti, ale len škodoradostné ohováranie a osočovanie. A táto tendencia zasahuje už i do náboženského života. Ľudí veľmi priťahujú správy o Ježišovi, ktoré šíria pochybní spisovatelia. V ich dielach bol Ježiš len obyčajný človek, možno naivný rojko, revolucionár a kadečo iné. A mnohí, aj veriaci, sa radi nechajú týmito fámami ovplyvniť.
     Nenechajme sa pomýliť škandálnymi fámami o Ježišovi. Ich autori chcú zbohatnúť na našej senzáciechtivosti. V dnešnom druhom čítaní sme počuli svätého Pavla, ako hovorí o tých, čo videli zmŕtvychvstalého Krista. Pre moderných neveriacich historikov je to ťažko vysvetliteľné, ale musia uznať, že učeníci naozaj verili, že videli zmŕtvychvstalého Pána! A Pavol hovorí o päťsto ľuďoch. Každý, kto uvažuje objektívne, musí uznať, že toľko ľudí by nemohlo naraz mať tú istú vidinu. A určite si to nevymysleli, lebo boli preto ochotní aj zomrieť. Jediné vysvetlenie je, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a tým potvrdil, že evanjelium, ktoré hlásal, je pravdivé!
     Nechajme hovoriť jedného z tých, čo videli Ježiša, apoštola Jána: Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. (1 Jn 1, 1 – 4)
     Vážme si našu vieru. Prosme Boha o dar väčšej viery a chráňme si ju. A nehanbime sa ju vyznávať i pred tými, ktorí v Ježiša neveria. Boh si nás vyvolil, aby sme predstavovali ľuďom Ježiša. Snažme sa uskutočňovať jeho príkaz lásky k Bohu i blížnemu, aby cez našu vzájomnú lásku spoznali aj neveriaci Ježiša Krista.