Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu - 10.12.2017

1. Liturgický kalendár:

pondelok - sv. Damaz I., pápež (ľub. spomienka)
Utorok - Preblahoslavená Panna Mária Guadalupská (ľub. spomienka)
Streda - sv. Lucia, panna a mučenica (spomienka)
Štvrtok - sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka)

2. Zbierka na Charitu:

Na účet Bratislavskej arcidiecéznej charity sme poslali 1 257,- €. Pán Boh zaplať!

3. Zimné kántrové dni:

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás piatok. V tieto dni sa modlíme: Za zachovanie mieru a spravodlivosti a Za upevnenie rodín.

4. Piesne na počesť biskupa svätého Martina:

V pondelok 11.12. o 17.00 hod. sa uskutoční v Katedrále koncert piesní publikovaných v novom maďarskom spevníku s názvom Piesne na počesť biskupa svätého Martina. Po koncerte o 18.00 hod. nasleduje sv. omša v latinskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup a kazateľom szombathelyský biskup.