Farské oznamy na 19. nedeľu „cez rok“ - 12.8.2018

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Poncián, pápež, a Hypolit, kňaz, mučeníci (ľub. spomienka)
Utorok - sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník (spomienka)
Streda - Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť)
Štvrtok - sv. Štefan Uhorský (ľub. spomienka)
Piatok - sv. Helena (ľub. spomienka)

2. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie:

V stredu 15.8. máme prikázaný sviatok. Sme povinní v tento deň zúčastniť sa na svätej omši. V našom kostole budú takto: 7.00, 10.30, 12.00, 17.30, 20.00 hod.