Farské oznamy na 2. nedeľu "cez rok" - 19.1.2020

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Fabián, pápež a mučeník (ľub. spomienka)
- sv. Šebastián, mučeník (ľub. spomienka)
Utorok - sv. Agnesa, panna a mučenica (spomienka)
Streda - sv. Vincent, diakon a mučeník (ľub. spomienka)
Piatok - sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Sobota - Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)

2. Celobratislavská ekumenická bohoslužba slova:

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude konať v utorok 21.1. o 17.30 hod. vo františkánskom kostole. Všetci sú srdečne pozvaní.

3. Liturgická spomienka na svätého Jána Almužníka:

Vo štvrtok 23.1. o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci sú srdečne pozvaní.