Farské oznamy na 29. nedeľu „cez rok“ - 22.10.2017

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Ján Kapistránsky, kňaz (ľub. spomienka)
Utorok - sv. Anton Mária Claret, biskup (ľub. spomienka)
Streda - sv. Maurus, biskup (ľub. spomienka)
Sobota - sv. Šimon a Júda, apoštoli (sviatok)

2. Misijná nedeľa:

V dnešnú nedeľu sa modlíme za misie a misionárov. Pri tejto príležitosti sa koná pri svätých omšiach zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary.