Farské oznamy na 2. nedeľu „cez rok“ - 20.1.2019

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Agnesa, panna a mučenica (spomienka)
Utorok - sv. Vincent, diakon a mučeník (ľub. spomienka)
Štvrtok - sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Piatok - Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)
Sobota - sv. Timotej a Títus, biskupi (spomienka)

2. Liturgická spomienka na svätého Jána Almužníka:

Telo svätca je uložené v Katedrále sv. Martina. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na svätú omšu v stredu 23.1. o 17:00 hod.

3. Modlitby matiek:

Konajú sa v dňoch 25.-27.1. o 17:00 hod. v Kostole uršulínok. Bližšie informácie sú na výveske.

4. Práce v kostole počas mesiacov december 2018 a január 2019:

Jedná sa o reštaurovanie obetného stola, ambón, relikviárov, osadenie sochy sv. Terézie, opravu schodiska na chór, vymaľovanie schodiska a natretie podlahy na chóre, čalúnenie lavíc a kľačadiel v celkovej sume 7500,- €. Ak by niekto chcel prispieť na tieto práce, môže svoj milodar dať do pokladničky, alebo do „zvončeka“, alebo poslať na BÚ do banky, ktorého číslo je na poštových poukážkach pod Katolíckymi novinami. Pán Boh zaplať!