Farské oznamy na 33. nedeľu „cez rok“ - 18.11.2018

1. Liturgický kalendár:

Utorok - bl. Anna Kolesárová, panna a mučenica (ľub. spomienka)
Streda - Obetovanie Panny Márie (spomienka)
Štvrtok - sv. Cecília, panna a mučenica (spomienka)
Piatok - sv. Klement I., pápež a mučeník (ľub. spomienka)
- sv. Kolumbán, opát (ľub. spomienka)
Sobota - sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci (spomienka)
Nedeľa - Kristus Kráľ (slávnosť)

2. Svätomartinská zbierka:

Vyniesla 1563,- €. Srdečné Pán Boh zaplať!

3. Slávnosť Krista Kráľa:

V nedeľu 25.11. možno získať úplné odpustky za týchto podmienok:
- sv. omša a sv. prijímanie
- modlitba: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...
- modlitba na úmysel Svätého Otca

Modlitbu zasvätenia sa pomodlíme na záver každej sv. omše. Sv. omšu o 12.00 hod. zakončíme pobožnosťou pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

4. Potravinová zbierka 2018:

BACH a spolupracujúce organizácie pozývajú zapojiť sa do potravinovej Tesco zbierky, ktorá sa bude konať 22.-24.11. v predajniach TESCO na Kamennom námestí alebo v Obchodnom centre Vajnoria. Zakúpené potraviny alebo hygienické potreby môžete v uvedených dňoch odovzdať dobrovoľníkom priamo v predajni. Viac informácií na www.charitaba.sk