Farské oznamy na 25. nedeľu „cez rok“ - 23.9.2018

1. Liturgický kalendár:

Streda - sv. Kozma a Damián, mučeníci (ľub. spomienka)
Štvrtok - sv. Vincent de Paul, kňaz (spomienka)
Piatok - sv. Václav, mučeník (ľub. spomienka)
- sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci (ľub. spomienka)
Sobota - sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli (sviatok)

2. Príprava dospelých k sviatostiam:

Bude prebiehať aj v tomto školskom roku každý pondelok v sakristii. Začíname zajtra 24.9. o 18.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na prvom stretnutí.

3. Farský časopis „Prameň“:

Vyšlo jesenné číslo farského časopisu. Cena výtlačku je 50 centov.

4. Klinická bioetika:

Stretnutie sa začína 26.9. o 16.00 hod. sv. omšou v Kostole alžbetínok. Bližšie informácie sú na výveske.

5. Modlitby matiek:

Konajú sa v Kostole uršulínok v dňoch 28.-30.9. o 17.00 hod. Bližšie informácie nájdete na výveske.