Farské oznamy na 11. nedeľu „cez rok“ - 18.6.2017

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Romuald, opát (ľub. spomienka)
Streda - sv. Alojz Gonzága, rehoľník (spomienka)
Štvrtok - sv. Pavlín z Noly. biskup (ľub. spomienka)
- sv. Ján Fišer, biskup a sv. Tomáš Mórus, mučeníci (ľub. spomienka)
Piatok - Najsvätejšie Srdce Ježišovo (slávnosť)
Sobota - Narodenie svätého Jána Krstiteľa (slávnosť)

2. Svätá omša na počesť sv. Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei:

Koná sa v našom kostole v pondelok 26.6. o 17.30 a hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Mons. Jozef Haľko.

3. Slávnosť Božského Srdca Ježišovho:

V piatok 23.6. nie je prikázaný sviatok. Sväté omše budú: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. V tento deň sa pri sv. omšiach koná odprosujúca pobožnosť. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

4. Možnosť získania úplných odpustkov spojených s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva:

Podmienky získania odpustkov nájdete na výveske.