Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu - 18.2.2018

1. Liturgický kalendár:

Streda - sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi
Štvrtok - Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok)
Piatok - sv. Polykarp, biskup a mučeník

2. Zbierka na charitu:

Koná sa v dnešnú nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

3. Jarné kántrové dni:

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, v našom kostole streda. V tieto dni prosíme Pána: Za odpustenie hriechov a Za dar lásky.

4. Pobožnosť Krížovej cesty:

V našom kostole býva každý piatok o 17.00 hod. a po nej nasleduje sv. omša.

5. Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete:

Vyhlásil ho Svätý Otec František na piatok 23.2. Jeho túžbou je, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby. Vložme tento úmysel aj do svojich osobných modlitieb.

6. Prosba farnosti Báč:

Nadácia VÚB vyhlásila súťaž, v ktorej sa zúčastňuje deväť organov SR. Medzi nimi je aj historický organ v našom pútnickom mieste Báč, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, a ako jediný súťaží za našu arcidiecézu. Súťaž trvá do 25.2. Organ, ktorý súťaž s najväčším počtom hlasov vyhrá, získa 30.000 eur. Hlas možno odovzdať na stránke: www.nadaciavub.sk

7. Deň otvorených dverí:

Pozýva naň Gymnázium Matky Alexie v utorok 20.2. v čase 14.00-17.00 hod. v budove gymnázia na Jesenského 4/A. V šk. roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie sú na www.gma.edupage.org a na facebooku.

8. Farský časopis Prameň:

Vyšlo pôstne číslo nášho farského časopisu, ktoré nájdete pri východe z kostola. Cena vzhľadom na zvýšené náklady je 50 centov.