Farské oznamy na 25. nedeľu v období „cez rok“ - 22.9.2019

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Pius z Pietrelčiny, kňaz (spomienka)
Štvrtok - sv. Kozma a Damián, mučeníci (ľub. spomienka)
Piatok - sv. Vincent de Paul, kňaz (spomienka)
Sobota - sv. Václav, mučeník (ľub. spomienka)
- sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci (ľub. spomienka)

2. Príprava dospelých k sviatostiam:

Bude prebiehať aj v tomto školskom roku. Začíname zajtra 23.9. o 18.00 hod v sakristii. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na prvom stretnutí.

3. Detská svätá omša:

Uskutoční sa na budúcu nedeľu 29.9. o 12.00 hod. Pri sv. omši budeme prosiť Ducha Svätého o dary potrebné pre našich žiakov a študentov. Srdečne pozývam!

4. Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul:

Od 26.9. budú po Slovensku a Českej republike putovať relikvie sv. Vincenta de Paul. Bratia vincentíni pozývajú na slávnostnú svätú omšu vo štvrtok 26. 9. o 18.00 hod. do Kostola sv. Vincenta de Paul v Prievoze, ktorú bude celebrovať pán arcibiskup. V tomto kostole relikvie zostanú do soboty 28.9. Duchovné podujatie bude sprevádzať bohatý program. Bližšie informácie sú na výveske.

5. Modlitby matiek:

Konajú sa v dňoch 27.-29.9. v uršulínskom kostole so začiatkom o 17.00 hod. Bližšie informácie sú na výveske.

6. Púť za svetlom pre manželov žijúcich v manželskej odluke:

Koná sa v Šaštíne 19.10. a bližšie informácie možno nájsť na výveske.