Farské oznamy na 34. nedeľu v období „cez rok“ - Kristus Kráľ - 24.11.2019

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica (ľub. spomienka)
Sobota - sv. Ondrej, apoštol (sviatok)
Nedeľa - Prvá adventná nedeľa

2. Zapisovanie na sv. omše:

Na mesiac január budeme zapisovať úmysly sv. omší v nedeľu 1.12.

3. Jesenná zbierka na charitu:

Uskutoční sa na 1. adventnú nedeľu 1.12. pri všetkých svätých omšiach. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

4. Posviacka adventných vencov:

Koná sa na 1. adventnú nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Vence si položte pred oltár Panny Márie. Je pekným zvykom, keď rodina sa schádza okolo venca pri modlitbe alebo pri čítaní Svätého písma.

5. Farský časopis „Prameň“:

Vyšlo adventné číslo farského časopisu a jeho cena je 50 centov.

6. Maltézsky punč:

Stánok Maltézskej pomoci je na Hviezdoslavovom námestí v dňoch 22.11.-23.12. Bližšie informácie sú na výveske.