Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu - 19.5.2019

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Bernardín Sienský, kňaz (ľub. spomienka)
Utorok - sv. Krištof Magallanese, kňaz, a spoločníci, mučeníci (ľub. spomienka)
Streda - sv. Rita z Kassie, rehoľníčka (ľub. spomienka)
Piatok - Panna Mária, Pomocnica kresťanov (ľub. spomienka)
Sobota - sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi (ľub. spomienka)
- sv. Gregor VII., pápež (ľub. spomienka)
- sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panna (ľub. spomienka)

2. Zbierka na seminár:

Vyniesla 1 425,- €. Pán Boh vám odplať vaše milodary.

3. Pozvánka divadla Atak:

Pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI. Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí sa s Bohom a s bolesťou, uskutoční sa v nedeľu 2.6. v UPC o 20.00 hod.