Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu - 24.3.2019

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - Zvestovanie Pána (slávnosť)

2. Slávnosť Zvestovania Pána:

V pondelok 25.3. nie je cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú takto: 7.00, 12.00, 17.30 hod.

3. Modlitby matiek:

Konajú sa v Uršulínskom kostole v dňoch 29.-31.3. Bližší program je na výveske.