Poriadok svätých omší vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice

Nedeľa:    7:00 hod.
9:00 hod. (latinská)
10:30 hod.
12:00 hod.
20:00 hod.
Pracovný deň a sobota:    7:00 hod.
17:30 hod.
Prvý piatok v mesiaci:    7:00 hod.
12:00 hod.
17:30 hod.
Prikázaný sviatok v pracovný deň:    7:00 hod.
10:30 hod.
12:00 hod.
17:30 hod.
20:00 hod.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia:    pondelok- sobota: 30 minút pred sv. omšou